Disclaimer

Dit is de website van Grill Guru, een handelsnaam van 200° Fahrenheit B.V. te Haarlem. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Grill Guru accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door Grill Guru is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Grill Guru, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Grill Guru die op deze site van toepassing zijn.

Grill Guru spant zich in om de inhoud van deze website zo regelmatig te updaten en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of verkeerd is. De op de website aangeboden teksten en materialen worden dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en materialen kunnen ook op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Grill Guru.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud op programmeer- en typefouten. Je kunt op basis hiervan nooit een overeenkomst claimen met Grill Guru.

Deze website bevat verder links naar websites van derden en Grill Guru is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

AUTEURSRECHT

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven altijd voorbehouden aan Grill Guru en/of haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grill Guru of haar licentiegevers. Deze kun je aanvragen door het sturen van een e-mail.